Eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism sau Prelungire Autorizaţie de Construire/desfiinţare

Selecție caz

Pentru ce tip de document solicitați prelungirea?

Este utilă această pagină?