Programul de reabilitare termică a locuințelor

Metodologia de înscriere în Programul de reabilitare termică

Deoarece există un mare interes din partea asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a locuințelor, Primăria Municipiului Timișoara pune la dispoziția tuturor celor interesați, mai multe informații de care au nevoie. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Reabilitare Termică, camera 211, etaj 2, telefon: 0256- 408385.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Formular tip pentru asociațiile de proprietari care doresc înscrierea în Programul local multianual pentru creșterea eficienței energetice.

 2. 2
  Hotărârea adunării generale a proprietarilor

  Hotărârea adunării generale a proprietarilor și un tabel nominal cu semnăturile proprietarilor, din care să rezulte că majoritatea este de acord cu înscrierea asociației de proprietari în Programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 (formular tip);

 3. 3
  Contractul de mandat

  Contractul de mandat în două exemplare, semnat de către președintele asociației de proprietari

 4. 4
  Lista proprietarilor din imobil

  Lista proprietarilor din imobil (formular tip);

 5. 5
  Fișa tehnică a blocului de locuințe

  Fișa tehnică a blocului de locuințe, din care se completează doar următoarele rubrici:

  • adresa blocului de locuințe;
  • anul construirii;
  • regimul de înălțime;
  • numărul total de apartamente;
  • instalația interioară de încălzire

Este utilă această pagină?