Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de comerț cu amănuntul, cash and carry și de prestări servicii

Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003 (altele decât cele de întreținere și repararea autovehiculelor și deratizare/ dezinsecție/ dezinfecție)

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Selecție caz

Operatorul economic este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu?
Activități de coafură, înfrumusețare și întreținere corporală?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere acord comercial

 2. 2
  Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului(Copie)
 3. 3
  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii 359/2004(Copie)
 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Al spațiului supus autorizării având întabulată destinația de spațiu comercial sau SAD.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

 5. 5
  Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat(Copie)

  Încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,  (titlu asupra imobilului)

  (dacă este cazul)

 6. 6
  Contract încheiat cu societatea de salubrizare(Copie)
 7. 7
  Planul punctului de lucru(Copie)

  Întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața tuturor spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu poziția unității (subsol/ demisol/ parter sau etaj).

 8. 8
  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile pentru reducerea riscului seismic(Copie)

  Dovada neîncadrării imobilului în restricțiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

 9. 9
  Acorduri/ avize/ autorizări/ licențe speciale(Copie)

  Activitățile de prestări servicii care necesită acorduri/ avize/ autorizări/ licențe speciale, specifice exercițiului comercial desfășurat, sunt obligate să facă dovada deținerii acestora la momentul solicitării făcute în vederea obținerii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

Este utilă această pagină?