Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru toate activitățile comerciale

Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Selecție caz

Operatorul economic este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere acord comercial

 2. 2
  Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale(Original)

  Emis de primăria Timișoara în conformitate cu Legea 650/2002,HCLMT 110/2016

 3. 3
  Extras carte funciară(Original)

  Al spațiului supus autorizării având întabulată destinația de spațiu comercial sau SAD.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

 4. 4
  Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat(Copie)

  Încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării,  (titlu asupra imobilului)

  (dacă este cazul)

 5. 5
  Avizele/ Autorizațiile solicitate suplimentar(Copie)

  Solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Timișoara conform Legii 650/2002

Este utilă această pagină?