Emiterea Acordului Administrator Drum

În vederea emiterii Acordului Administrator Drum, investitorul împreună cu executantul va întocmi o documentaţie pe care o va depune la registratura Primăriei Municipiului Timişoara şi care va conţine următoarele documente:

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Completată şi semnată atât de către beneficar/beneficiari cât şi de executantul lucrărilor.

 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  Beneficiari

 3. 3
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 zile.

 4. 4
  Acord coproprietari

  Dacă este cazul se va depune şi Extras C.F. colectiv original, nu mai vechi de 30 zile.

 5. 5
  Plan de situaţie

  Plan de situaţie întocmit de către un proiectant de specialitate (respectiv de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie, etc.) scara 1:500.

 6. 6
  Plan de încadrare în zonă scara 1:5000
 7. 7
  Profil transversal care să cuprindă poziţia reţelei propuse şi distanţa faţă de cele existente
 8. 8
  Aviz tehnic de racordare
 9. 9
  Aviz Unic
 10. 10
  Aviz Poliţia Rutieră
 11. 11
  Aviz imobil monument istoric

  Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Direcției Județene pentru Cultură, conform Legii nr. 422/2001 privind Protejarea Monumentelor Istorice, în cazul imobilelor clasificate drept monumente istorice sau care se află în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate (dacă este cazul).

 12. 12
  Contract de refacere(Original)

  Pentru lucrările care afectează carosabilul sau trotuarele (dacă este cazul).

 13. 13
  Dovada plăţii

  Taxa de 263 lei se plăteste anticipat la depunerea dosarului.

  Valoarea taxei se actualizează anual printr-o hotărâre a Consiliului Local.

 14. 14
  Dosar

Este utilă această pagină?