Acord de mansardare sau extindere

Exprimarea acordului de mansardare sau extindere (în calitate de coproprietar)

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)
 2. 2
  Certificat de urbanism(Copie)

  Certificat de Urbanism (în termen de valabilitate)

 3. 3
  Carte funciară colectivă(Copie)

  Cu data emiterii de pană la 30 de zile (în cazul imobilelor cu mai multe apartamente)

 4. 4
  Extras carte funciară(Copie)

  Cu data emiterii de pană în 30 de zile

 5. 5
  Actul de identitate(Copie)

  Carte de identitate a titularului dreptului de proprietate

 6. 6
  Memoriu  prezentare lucrare(Original)

  Cu menţiunea numărului de proiect + planşe

 7. 7
  Plan parcelar(Original)

  Întocmit de o persoană autorizată

 8. 8
  Acord notarial al tuturor co-proprietarilor(Copie)

Este utilă această pagină?