Acordarea de despăgubiri băneşti

pentru veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

Selecție caz

Cererea este făcută de moștenitorii legali

Documente necesare

 1. 1
  Cerere de mână
 2. 2
  Legitimaţia de veteran de război(Copie)
 3. 3
  Certificatul de naștere(Copie)
 4. 4
  Actul de identitate(Copie)
 5. 5
  Certificat eliberat de arhivele militare, din care să rezulte decoraţia primită(Copie)
 6. 6
  Declaraţie notarială conform cu descrierea următoare

  În declaraţia notarială se va menţiona pe propria răspundere suprafaţa totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit Legii Fondului Funciar, Legii nr. 44/1994, sau altor legi de împroprietărire, chiar dacă acestea s-au făcut în mai multe localităţi sau de la mai mulţi autori.

Este utilă această pagină?