Adeverința privind apartamentarea, subapartamentarea sau reapartamentarea construcțiilor

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Cum vreți să se soluționeze cererea?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Se va menţiona și numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil.

 2. 2
  Plan de situație (scara 1:500)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 3. 3
  Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 4. 4
  Act identitate proprietar(i) sau certificat de înregistrare firmă emis de O.R.C.(Copie)
 5. 5
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 de zile

 6. 6
  Documentaţia în format digital

   conform HCL nr. 137/25.03.2008

 7. 7
  Plan de amplasament și delimitare a imobilului

  Planul trebuie să fie întocmit de o persoană autorizată să execute lucrări de cadastru

 8. 8
  Releveu cu situația existentă

  a construcției/unității individuale pentru care se solicită emiterea adeverinței privind apartamentarea, subapartamentarea sau reapartamentarea. Planul trebuie să fie întocmit de o persoană autorizată să execute lucrări de cadastru.

 9. 9
  Releveu cu situația propusă

  a construcției/unității individuale pentru care se solicită emiterea adeverinței privind apartamentarea, subapartamentarea sau reapartamentarea. Planul trebuie să fie întocmit de o persoană autorizată să execute lucrări de cadastru.

 10. 10
  Tabele cu situaţia juridică iniţială conform cărții funciare şi situatia propusă
 11. 11
  Dovada plății taxei

  105 lei

Este utilă această pagină?