Adeverința reglementării descrierii construcțiilor executate cu autorizație de construire

și înscrise în cartea funciară și a regimului de înălțime al construcțiilor înscrise în cartea funciară - doar pentru construcțiile cărora li s-a omis descrierea și înscrierea regimului de înălțime în cartea funciară la data intabulării acestora

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Există sarcini specificate în cartea funciară?
Cine este beneficiarul construcției?
Ce tip de intervenții au fost autorizate?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Se va menţiona și numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren și a facilitării accesului în imobil.

 2. 2
  Planul de situație (scara 1:500)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 3. 3
  Planul de încadrare în zonă (scara 1:5000)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 4. 4
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 de zile. Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din cărțile funciare convertite

 5. 5
  Certificat fiscal

  emis de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

 6. 6
  Adeverința

  emisă de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara în care se specifică anul în care a fost declarată construcția pentru care se solicită emiterea adeverinței privind reglementarea regimului de înălțime, regimul de înălțime al acesteia și suprafața construită la sol și pe nivele a acesteia.

 7. 7
  Documentaţia în format digital

  conform HCL nr. 137/25.03.2008

 8. 8
  Dovada plății taxei(Copie)

  420 lei

Este utilă această pagină?