Adeverințe pentru nume de străzi și numere poștale

Confirmări ale atribuirilor sau schimbărilor de nume ale străzilor sau numerelor poștale

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Ce tip de act aveți nevoie?
Regimul de soluționare

Documente necesare

  1. 1
    Actul de identitate(Copie)

    A solicitantului

  2. 2
    Extras carte funciară(Copie)

    Nu mai vechi de 1 an. Notă: Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din cărțile funciare convertite.

Este utilă această pagină?