Eliberarea adeverințelor de teren intravilan sau teritoriu administrativ

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Care tip de adeverință vă este necesară?
Cum vreți să se soluționeze cererea?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Se va menționa dacă a făcut obiectul unui plan urbanistic zonal (PUZ)

 2. 2
  Planul de situație (scara 1:500)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 3. 3
  Planul de încadrare în zonă (scara 1:5000)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 4. 4
  Extras carte funciară(Copie)

  Nu mai vechi de 1 an. Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din cărțile funciare convertite.

Este utilă această pagină?