Arhiva

Pentru eliberarea copiei unui act din Arhiva Consiliului Local

Documente necesare

  1. 1
    Cerere-tip(Original)
  2. 2
    Dovada achitării contravalorii taxei de căutare de 50 lei (anticipat)

Este utilă această pagină?