Observații

Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu aparate de taxat, stații radio de emisie-receptie și lampa taxi – toate în stare de funcționare și are însemne, înscrisuri și elemente de culoare ale caroseriei – integral alb, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.

Autorizația taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 5 ani de la data fabricației, alocându-se cu această ocazie și numărul de ordine.

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Autorizația de transport(Copie + Original)
 3. 3
  Certificatul de înmatriculare(Copie + Original)

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

 4. 4
  Cartea de identitate a autovehiculului(Copie + Original)

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

 5. 5
  Certificatul de agreare(Copie + Original)

  emis de Registrul Auto Român (R.A.R.), cu viza anuala valabila

 6. 6
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește

 7. 7
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

 8. 8
  Dovada achitării taxei

Este utilă această pagină?