Autorizația de taxi ca urmare a cesionării

Observații

Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu aparate de taxat, stații radio de emisie-receptie și lampa taxi – toate în stare de funcționare și cu însemne, înscrisuri și elemente de culoare ale caroseriei – integral alb, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Autorizația de transport(Copie + Original)
 3. 3
  Autorizația taxi cedată(Original)
 4. 4
  Ecusoanele aferente autorizației de taxi(Original)
 5. 5
  Certificatul de înmatriculare

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

 6. 6
  Cartea de identitate a autovehiculului(Copie + Original)

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

 7. 7
  Declarația notarială

  prin care titularul autorizației cedează autorizația taxi în favoarea unui/unor angajați, proiect divizare/fuziune (inclusiv hotărârea instanțelor competente), etc. după caz;

 8. 8
  Certificatul de agreare(Copie + Original)

  emis de Registrul Auto Român (R.A.R.) numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă

 9. 9
  Contractul de muncă(Copie + Original)

  înregistrat la I.T.M. Timiș, doar în cazul prevăzut de art. 14^1alin. (4) lit. c) din Legea nr. 38/2003

 10. 10
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  privind criteriile de departajare prevăzute la art.14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește

 11. 11
  Declarația pe propria răspundere(Original)

  privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi

 12. 12
  Dovada plății taxei

Este utilă această pagină?