Aviz de principiu drumuri

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Semnată şi ştampilată (după caz).

 2. 2
  Plan de încadrare în zonă 1 :5000

  un exemplar

 3. 3
  Plan de situaţie 1 : 500

  2 exemplare

 4. 4
  Plan de situaţie racord drum(Original)

  Întocmit de un proiectant de drumuri autorizat şi detalii structură rutieră – 2 exemplare.

 5. 5
  Plan de situaţie(Original)

  Pentru lucrări tehnico-edilitare se depun două planuri de situaţie, în original, care să cuprindă amplasarea reţelelor propuse de gospodărie subterană şi modul de racordare a acestora la reţelele existente.

 6. 6
  Certificat de Urbanism(Copie)
 7. 7
  Aviz Comisia de Circulaţie(Copie)

  Dacă este cazul

 8. 8
  Dovada plăţii

  Taxa de eliberare a avizului este de 210 lei şi se poate achita la depunerea documentelor sau la eliberare.

Este utilă această pagină?