Aviz de principiu mediu urban și gestiune deșeuri în vederea obținerii autorizației de construire/desființare

Conform definirii la art. 3 și art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, inclusiv demolări

Selecție caz

Avizul de principu mediu este cerut de către:
Cine este beneficiarul lucrării de investiții?
Ce tipuri de lucrări efectuați?
Care să fie modul de eliberare al cererii?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Plan de încadrare (scara 1:5000)(Copie)
 3. 3
  Plan de situație existent (scara 1:500)(Copie)
 4. 4
  Plan de situație propus (scara 1:500)(Copie)
 5. 5
  Plan parcelar(Copie)

  După caz, la solicitarea Biroului Avize și Control Mediu

 6. 6
  Extras carte funciară(Original)
 7. 7
  Taxa pentru avizul de principiu de mediu

  100 lei - se plătește la depunerea documentelor

 8. 8
  Taxa pentru avizul de gestiune al deșeurilor și avizarea planului de gestionare a deșeurilor

  100 lei - se plătește la depunerea documentelor

Este utilă această pagină?