Branşare la reţeaua de gaze naturale

Eliberarea acceptului de branşare la reţeaua de gaze naturale proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara

Selecție caz

Solicitantul este

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Cerere prin care se solicită acceptul de branşare la reţeaua de gaze proprietatea Primăriei

 2. 2
  Act de proprietate

  Act de proprietate pentru imobilul sau apartamentul, spaţiul cu altă destinaţie care urmează a fi racordat la reţeaua de gaze naturale (copie CF, nu mai vechi de 30 de zile sau copie contract vânzare-cumpărare, dacă nu s-a făcut intabularea) sau contract de închiriere şi acordul proprietarului (spaţiului, apartamentului) pentru introducere gaze naturale (în cazul chiriaşilor la stat – acordul Direcţiei Patrimoniu).

 3. 3
  Acceptul proprietarului de branşament şi coloana comună

  Acceptul proprietarului de branşament şi coloana comună (în cazul în care imobilul este branşat la reţea dar apartamentul solicitantului nu este racordat la coloana comună sau la branşament).

 4. 4
  Plan de situaţie

  Plan de situaţie (cu marcarea locului unde se va face racordarea la reţea).

 5. 5
  Dovada plăţii(Copie)

  Copie chitanţă sau copie ordin de plată prin care s-a achitat către Primăria Municipiului Timişoara contravaloarea contribuţiei la reţea sau contravaloarea branşamentului de gaze naturale.

Este utilă această pagină?