Diverse cereri cu privire la Legea Fondului Funciar

Documente necesare

  1. 1
    Cerere de mână
  2. 2
    Documente doveditoare

    Dacă este cazul, de ex. procură specială, extras CF, etc. 

Este utilă această pagină?