Certificatul de atestare a desființării construcțiilor fără autorizație de desființare

și fapta s-a prescris (după 3 ani de la săvârșirea faptei)

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Cine este beneficiarul certificatului?
Care a fost destinația construcției?
Ce tip de act dobândiți din cele de mai jos?
Există sarcini specificate în cartea funciară?
Cum vreți să se soluționeze cererea?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Se va menţiona și numărul de telefon al unei persoane de contact în vederea deplasării pe teren

 2. 2
  Plan de situație (scara 1:500)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 3. 3
  Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)(Original)

  Eliberat de Primăria Municipiului Timișoara

 4. 4
  Documentaţie în format electronic

  conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008

 5. 5
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 de zile

 6. 6
  Certificat fiscal

  Emis de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

 7. 7
  Declarație notarială(Original)

  a proprietarului și a doi martori în care specifică luna și anul în care a fost demolată construcția pentru care se solicită emiterea certificatului de atestare a inexistenței construcției.

 8. 8
  Dovada plății taxei(Copie)

  420 lei pentru eliberare CAIC

Este utilă această pagină?