Declararea mijloacelor de transport pentru persoane fizice

Important

Declarațiile privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport se depun online aici.

Selecție caz

Proprietarul vehiculului a împuternicit o altă persoană?
Vehiculul a fost dobândit înainte de 1 ianuarie 2016?
Vehiculul este la final de leasing?
Vehiculul a fost dobândit în străinătate?

Documente necesare

 1. 1
  Act de dobândire, după caz:
  • Contract vânzare-cumpărare înregistrat la primăria vânzătorului cu număr REMTII (Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării)
  • Factura fiscală înregistrată la primăria vânzătorului cu număr REMTII plus certificat fiscal vânzător valabil în luna vânzării sau ulterior
  • Contract de donație înregistrat la primăria donatorului cu număr REMTII
  • Certificat de moștenitor înregistrat la primăria decedatului cu număr REMTII
  • Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
  • Contract de leasing și proces verbal de predare primire
  • Contract de novație înregistrat la primăria fostului utilizator sau a firmei de leasing cu nr REMTII si certificat fiscal fără datorii valabil in luna cumpărării mijlocului de transport sau ulterior
  • Proces verbal de adjudecare etc.
 2. 2
  Cartea de identitate a mijlocului de transport
 3. 3
  Actul de identitate(Copie)

  CI/CUI/CIF, după caz al vânzătorului și cumpărătorului

Este utilă această pagină?