Restituiri de alte taxe

Documente necesare

 1. 1
  Cerere de restituire
 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  al solicitantului

 3. 3
  Actul justificativ pentru restituire

  chitanţa neutilizată în original pentru care se cere restituirea;

  copie după sentinţa judecătorească definitivă și irevocabilă prin care se anulează titlul executoriu în baza căreia a fost achitată taxa respectivă;

  copie chitanţă utilizată;

Este utilă această pagină?