Cererea de restituire

Important

Cererea de restituire va fi însoțită de documente (în copie) care dovedesc dreptul contribuabilului la restituirea de la buget a sumelor respectiv:

  • titlul de creanță prin care a fost stabilită obligația fiscală (decizii de impunere)
  • documente din care rezultă că suma plătită nu reprezintă obligație fiscală (decizia de impunere emisă de organul fiscal prin care s-a modificat obligația fiscală, hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, dispoziții de soluționare a contestațiilor)
  • documentul care atestă că suma a fost platită (ordin de plată, chitanță)

Documente necesare

  1. 1
    Cerere

Este utilă această pagină?