Declararea înstrăinării terenurilor

Important

Toate documentele anexate declarațiilor fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Selecție caz

Terenul a fost dobândit înainte de 1 ianuarie 2016?

Documente necesare

 1. 1
  Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren

  model 2016-ITL-004
         

 2. 2
  Actul de instrăinare al terenului(Copie)

  certificat conform cu originalul: contract vânzare cumparare (obligatoriu depusă pagina cu autentificarea actului), dovadă reziliere contract leasing/ factură cu valoarea reziduală/ proces verbal predare-primire/ cesiune leasing, contract de schimb, dare în plată, donație, proces-verbal de adjudecare, protocol de predare-primire, sentință judecătorească, contract de concesiune, închiriere, folosință, administrare)

Este utilă această pagină?