Depunerea decontului de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole

Important

Toate documentele anexate declarațiilor fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Documente necesare

 1. 1
  Decont impozit pe spectacole

  2 exemplare

 2. 2
  Raport vânzări

  unde e cazul

 3. 3
  Raport bilete nevândute

  unde e cazul

 4. 4
  Proces verbal de distrugere

  unde e cazul

 5. 5
  Delegație sau împuternicire

Este utilă această pagină?