Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Cererea cu toate datele petentului (nume, adresa, telefon) și datele terenului donat.

 2. 2
  Oferta de donație notarială către PMT(Original)

  Oferta de donație notarială în original cu datele donatorului cu nr. de cadastru și suprafața de teren donat, către PMT (legalizarea este de obicei pe verso).

 3. 3
  Extras carte funciară(Original)

  Extras CF din care să rezulte că terenul donat a fost dezmembrat și are un număr cadastral distinct, în original.

 4. 4
  Actul de dezmembrare al terenului(Copie)

  Actul de dezmembrare al terenului, în copie (unde este cazul).

 5. 5
  Dovada dobândirii terenului(Copie)

  Copie după actul de proprietate prin care a dobândit terenul, contract vânzare cumpărare, act retrocedare, etc.

 6. 6
  Certificat fiscal(Original)

  Certificat fiscal, în original, la zi, din care să rezulte plata impozitului pentru fiecare parcelă donată, verificarea termenului de valabilitate.

 7. 7
  Telefon de contact
 8. 8
  Certificat constatator(Original)

  Persoanele juridice trebuie să depună și certificat constatator de la ORC la zi, în original. (Oficiul Național al Registrului Comerțului, str. Paris nr. 2 A, et.1, Tel:0256/220835).

Este utilă această pagină?