Eliberarea atestatului de producător

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
   Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol
 3. 3
  Avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură înregistrate la primărie sau cel al Camerei Agricole a Judeţului Timiş
 4. 4
  Actul de identitate(Copie)
 5. 5
  Dovada achitării taxei pentru eliberarea atestatului de producător

Este utilă această pagină?