Cerere de trecere din indemnizația de creștere și îngrijire copil în stimulentul de inserție

Eligibilitate

Persoanele îndreptăţite care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului conform cadrului legal și obţin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului se prelungește astfel: până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani și până la împlinirea vârstei de 4 ani în cazul copilului cu handicap.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tip

  Cerere tip, semnată, înregistrată și datată - de la AJPIS-Timiș.  Vă rugăm să verificați stagiul celuilalt părinte și să menționați un număr de telefon de contact.

 2. 2
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)

  Acte de identitate părinți (mama și tata)

 3. 3
  Certificatul de naștere(Copie)

  Copie certificat  de naștere al copilului

 4. 4
  Decizie de reluare a activității

  Decizie de reluare a activității (completată cu data de reluare a activității)/Actul Adițional şi Contractul de muncă/Documente eliberate de ANAF, doar la PFA și alte forme de organizare, exceptând contractul individual de muncă.

 5. 5
  Declarația celuilalt părinte

  În cazul în care celălalt părinte solicită drepturile (luna celuilalt părinte) se atașează la cererea tip declarația celuilalt părinte în care să fie specificat cu ce dată solicită dreptul. În cazul în care nu solicită luna celuilalt părinte va atașa o declarație în acest sens - Declarație de renunțare la luna celuilalt părinte/Declarație că nu are stagiu de cotizare  de 12 luni anterioare nașterii copilului din ultimile 24 de luni.

 6. 6
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 7. 7
 8. 8

Este utilă această pagină?