Stimulentul de inserție

Informaţii generale

Biroul Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, cam.12, ghișeele 03-04, Primăria Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 modificată prin legea 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara.

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind ajpis.timis@mmanpis.ro.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail ajpis.timis@mmanpis.ro, str. Mercy 2, telefon 0256432779.

Eligibilitate

 • Domiciliul stabil sau reşedinţa in municipiul Timişoara.
 • Să fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului in ultimii 2 ani.
 • Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina și lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiază de indemnizaţia de maternitate adică (concediu pre+post natal).

Selecție caz

Cine solicită suplimentul de inserție?
Starea civilă?
Cum doriți să se faca plata?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  Dovada venituri

  Dovada de la angajator că realizeaza venituri  şi în prezent începând cu data de…

 4. 4
  Alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate

  Alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul

 5. 5
  Acte identitate părinți(Original + Copie)

  Pentru ambii părinți

 6. 6
  Certificatul de naștere(Original + Copie)

  Certificatele de  naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere.

 7. 7
  Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului

  Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.

 8. 8
  Dosar plic
 9. 9
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semanat de ambii părinți.

 10. 10
 11. 11

Este utilă această pagină?