Înlocuirea autovehiculului taxi

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Autorizația taxi(Original)
 3. 3
  Certificatul de înmatriculare al autovehiculului(Copie + Original)
 4. 4
  Inspecția tehnică periodică valabilă(Copie + Original)
 5. 5
  Cartea de identitate a autovehiculului(Copie + Original)

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (în acest caz se anexează și copia contractului de leasing)

 6. 6
  Certificatul de agreare(Copie + Original)

  emis de Registrul Auto Român cu viza anuală valabilă

 7. 7
  Declarația pe propria răspundere

  privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi (contractul cu dispeceratul taxi)

 8. 8
  Declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare(Original)

  prevăzute la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește

 9. 9
  Motivul înlocuirii autovehiculului taxi
  • autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale deteriorării sau furtului;
  • autovehiculul a fost casat;
  • autovehiculul a fost înstrăinat;
  • autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică și obține un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplinește;
  • finalizare leasing.
 10. 10
  Dovada plății taxei

Este utilă această pagină?