Înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

Selecție caz

Tipul solicitantului
Tipul înregistrării vehiculului
Tipul vehiculului

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Actul de proprietate al vehiculului(Copie + Original)

  Factură sau contract de vânzare-cumpărare, în limba română

 3. 3
  Atestat tehnic din partea Registrului Auto Român(Copie)

  din care să rezulte că vehiculul nu se supune omologării (copie color)

  SAU

  Cartea de Identitate a Vehiculului, în conformitate cu prevederile reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate  și certificarea autenticității vehiculelor rutiere (RNTR-7) aprobate prin OMTCT, NR.2132/2005 (R.A.R. – nr. tel. unic și programare – 021.9672)

 4. 4
  Dovada plății taxei (55 lei/vehicul)

  pentru certificatul de înregistrare și a plăcuțelor cu numerele de înregistrare

Este utilă această pagină?