Intervenții la clădirile de patrimoniu

Autorizarea lucrărilor de intervenție la clădirile de patrimoniu