Cardul-legitimația pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap

Selecție caz

Legitimația este
Legitimație este

Documente necesare

  1. 1
  2. 2
    Certificatului de încadrare în grad și tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap(Copie)

    sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate

Este utilă această pagină?