Exprimare acord mansardare sau extindere (in calitate de coproprietari)

Documente necesare

 1. 1
  Certificat de urbanism(Copie)

  (în termenul de valabilitate)

 2. 2
  Extras carte funciară colectivă(Copie)

  Cu data emiterii de până în 30 zile (în cazul imobilelor cu mai multe apartamente).

 3. 3
  Extras carte funciară(Copie)

  Cu data emiterii de până în 30 zile.

 4. 4
  Actul de identitate(Copie)

  A titularului dreptului de proprietate.

 5. 5
  Memoriu prezentare lucrare

  Cu menţiunea numărului de proiect.

 6. 6
  Plan parcelar

  Întocmit de o persoană autorizată.

 7. 7
  Acordul notarial al tuturor co-proprietarilor(Copie)

Este utilă această pagină?