Modificarea autorizației de transport ca urmare a schimbării persoanei desemnate

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Autorizația de transport(Original)
 3. 3
  Certificatul de competență profesională(Copie + Original)

  a persoanei desemnate să conducă activitatea de transport

 4. 4
  Decizia de numire în funcție a persoanei desemnate
 5. 5
  Cazierul judiciar(Original)

  al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport

 6. 6
  Avizul medical(Copie + Original)

  al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport la o unitate medicală specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreată de acesta

 7. 7
  Avizul psihologic(Copie + Original)

  al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport transport la o unitate psihologică specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau agreată de acesta

 8. 8
  Contractul de muncă(Copie + Original)

  a persoanei desemnate

 9. 9
  Decizia conducătorului unității(Copie + Original)

  de numire în funcție a persoanei desemnată să conducă activitatea de transport

 10. 10
  Dovada înscrierii în baza de date(Copie + Original)
 11. 11
  Cazierul de conduită profesională
 12. 12
  Dovada achitării taxei(Copie + Original)

Este utilă această pagină?