Obținere Certificat Atestare

Obținerea certificatului de atestare, de catre persoanele fizice care au domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara

În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice specializate, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor, au obligația obținerii atestatului în condițiile legii 196/2018, pentru toți angajații acestora care presteaza activitatea de administrare a condominiilor.

Conform Legii nr. 294/18.12.2020 s-a prelungit termenul de atestare a administratorilor de condominii, până la 01 ianuarie 2022

Primăria Municipiului Timișoara anunță eliberarea atestatelor de administratori condominii pentru persoanele fizice care au depus dosare conforme cu cerințele Legii 196/2018, până la data de 06.09.2021.

LISTA PERSOANELOR FIZICE ATESTATE CA ADMINISTRATORIDE CONDOMINII CONFORM LEGII 192/2018 – MUNICIPIUL TIMIȘOARA până în data de 6.09.2021  

Primăria Municipiului TIMIȘOARA anunță preluarea de cereri în vederea atestării administratorilor de condominii ÎN BAZA LEGII 196/2018.  

Administrarea condomniilor poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autorizate, sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii.

În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice specializate, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor, au obligația obținerii atestatului în condițiile legii 196/2018, pentru toți angajații acestora care presteaza activitatea de administrare a condominiilor.

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Actul de identitate(Copie + )
 3. 3
  Certificat de cazier judiciar
 4. 4
  Certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF
 5. 5
  copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii

Este utilă această pagină?