Proces-verbal vecinătăți

Conform HG nr. 834/1991

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  ștampilată de societate

 2. 2
  Statutul societății
 3. 3
  Certificatul unic de înregistrare al societății
 4. 4
  Avizul pentru rețelele existente
 5. 5
  Procesele-verbale încheiate între terți vecini
 6. 6
  Extras carte funciară(Original)

  Nu mai vechi de 30 de zile. Cu înscrisul menţiunii privind dreptul de administrare sau de folosinţă asupra terenului în cauză (în capitolul B, Foaia de Proprietate). Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din cărțile funciare convertite.

 7. 7
  Documentația topo-cadastrală

  Întocmită de o persoană fizică autorizată să execute lucrări de cadastru: (1) plan parcelar conform cărții funciare, (2) plan parcelar propus, (3) plan de amplasament si delimitare a imobilului cu toate distanţele, (4) plan de încadrare în zonă şi (5) tabele cu situaţia juridică)

Este utilă această pagină?