Programul de sprijin financiar pentru clădiri istorice

pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din municipiul Timișoara, aprobat prin HCL 141/11.04.2023

Documentele emise de Biroul Reabilitare Cartiere Istorice:

  1. Grilă de verificare a conformității DTAC și DTOE;
  2. Grilă de verificare a conformității proiect tehnic de execuție;
  3. Avizul Comisiei de Evaluare.

Documente necesare

  1. 1
    Model de document emis de biroul reabilitare după finalizarea etapelor de mai sus
  2. 2
    Model de document emis de biroul reabilitare după finalizarea etapelor de mai sus

Este utilă această pagină?