Punerea în posesie a imobilelor retrocedate

Case şi teren aferent retrocedate în baza Legii 10/2001

Selecție caz

Dispoziția de retrocedare a fost anulată în instanță?
Predarea se face prin mandatar?
Proprietarul (beneficiarul dispoziţiei de retrocedare) a înstrăinat imobilul prin vânzare sau a trecut în proprietatea altor persoane prin moştenire etc. ?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere petent (proprietarul din cartea funciară a imobilului).

 2. 2
  Extras carte funciară(Original)

  În care a fost întabulat dreptul de proprietate conform Dispoziţiei retrocedare.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

 3. 3
  Actele de stare civilă a proprietarului(Copie)
 4. 4
  Dispoziţie de retrocedare(Copie)

Este utilă această pagină?