Raportul final al planului de eliminare a deșeurilor avizat

Documente necesare

  1. 1
    Raport final al planului de eliminare a deșeurilor avizat(Original)

    Beneficiarii autorizațiilor de construire, demolare sau a avizelor eliberate de Direcția Județeană Pentru Cultură Timiș au obligația ca în termen de 10 zile de la finalizarea investiției să depună la Primaria Municipiului Timișoara raportul final al planului de gestionare  a deșeurilor avizat, în conform art. 9, alin. 6 din HCL nr. 320/2022 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara.

Este utilă această pagină?