Regularizarea taxei autorizației de construire sau desființare

Selecție caz

Pentru care dintre autorizații este necesară regularizarea?
Cine este beneficiarul autorizației?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)
 2. 2
  Declarația privind valoarea reală a lucrărilor(Original)

  Conform ordinului nr. 75/2009 al Ministerului Administraţiei Internelor, Ministerul Finanţelor Publice – MFP (Anexa nr. 43 – Model 2009 ITL 068.

  Se va completa și semna de către beneficiar până la FIȘA DE CALCUL (tabel) privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire.

 3. 3
  Memoriul de arhitectură(Copie)
 4. 4
  Planul de situație (scara 1:500)(Original)
 5. 5
  Comunicarea privind începerea lucărilor

  Către Primăria Municipiului Timișoara și Inspectoratul Județean în Construcții Timiș, conform Ordinului nr. 839/2009 (formularele F.13 și F14), semnate de beneficiar.

 6. 6
  Comunicarea privind încheierea lucărilor

  Către Primăria Municipiului Timișoara, conform Ordinului nr. 839/2009 (formularele F.15 și F16), semnate de beneficiar.

Este utilă această pagină?