Centrul de suport pentru situații de urgență/criză

Complex de servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail și Gavril"

Scop

Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Arh. Mihail și Gavril" este îngrijirea persoanelor vârstnice în concordanță cu gradul de dependență în care se află, a nevoilor individuale de ajutor, a situației familiale precum și în funcție de situația personală de natură socio-economică de care dispun.

Serviciile sociale de îngrijire în sistem rezidențial se acordă în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare sau permanente ale unor situații ce pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială.

Categorii de beneficiari

Persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare, cu domiciliul în Municipiul Timişoara.

Date de contact

Str. Inocențiu Micu Klein nr. 29

camin_pensionari_tm@yahoo.com

0256/208715

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Actul de identitate(Original + Copie)
 3. 3
  Certificatul de naștere(Original + Copie)
 4. 4
  Certificatul de căsătorie(Original + Copie)
 5. 5
  Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ, după caz(Original + Copie)
 6. 6
  Acte medicale
  1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu
  2. Analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), examen coproparazitologic, rezultatele cu interpretare
  3. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să precizeze că nu suferă de boli infecto contagioase (se eliberează după efectuarea analizelor medicale care atestă acest lucru)
  4. Adeverinţă medicală de la medicul psihiatru cu privire la starea mentală a persoanei vârstnică (diagnostic, stadiu de evoluţie)
 7. 7
  Documente doveditoare ale situaţiei locative

  de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF nou, contract de închiriere, act doveditor că nu are locuinţă în Timişoara eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice

  •  
 8. 8
  Grilă de evaluare socio-medicală şi ancheta socială

  efectuată de Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, conform legii

 9. 9
  Actul care atestă existenţa unui loc de veci sau carnete la o asociaţie de înmormântare, după caz(Copie)
 10. 10
  Declarație

  precum că persoana vârstnică nu a încheiat cu alte persoane contract  de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere.

Este utilă această pagină?