Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități ”Podul Lung”

Servicii de management de caz pentru copil și familie

Scop

Prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor cu dizabilități, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanți legali.

Categorii de beneficiari

Copii cu dizabilități având vârsta cuprinsă între 3-18 ani
Părinții copiilor cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora, cu domiciliul sau reședința în municipiul Timişoara

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  Copie carte identitate părinți și alți membrii ai familiei care au același domiciliu

 3. 3
  Certificat căsătorie / sentință divorț(Copie)

  Copie certificat căsătorie / sentință divorț (după caz)

 4. 4
  Act identitate copil(Copie)

  Copie certificat naştere şi/sau carte identitate copil

 5. 5
  Dovada handicap/dizabilitate(Copie)

  Copie certificat de încadrare în grad de handicap și/sau scrisoare medicală de la medicul specialist care atestă o dizabilitate

 6. 6
  Adeverință medicală

  Adeverință medicală pentru frecventarea colectivității

 7. 7
  Adeverință venit

  Adeverință venit lunar /familie

Este utilă această pagină?