Compartiment evaluarea și monitorizarea copilului cu dizabilități

Servicii de management de caz pentru copil și familie

Scop

Asigură respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului cu dizabilități, prin desfășurarea de activități în interesul superior al copilului.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Cerere tip 

 2. 2
  Acte de identitate

  Acte de identitate pentru toți membrii familiei care locuiesc cu minorul (fotocopii);

 3. 3
  Declarație venituri

  Declarație venituri (în cazul familiei lărgite, ale tuturor membrilor)

 4. 4
  Fișa psihologică(Copie)

  Fișa psihologică, completată de psiholog;

 5. 5
  Fișă medicală(Copie)

  Fișă medicală sintetică, eliberată de medicul de familie;

 6. 6
  Fişa psihopedagogică

  Fişa psihopedagogică ( în cazul copiilor care frecventează forme de învăţământ ) eliberată de unitatea de învăţamânt;

 7. 7
  Certificat(Copie)

  Ultimul certificat de orientare şcolară şi profesională/încadrare în grad de handicap si planul de abilitare/reabilitare (în cazul reevaluărilor)

 8. 8
  Certificat medical

  Certificat medical  A5 - medic specialist (fotocopie), valabilitate - 3 luni de la data emiterii (exceptie fac certificatele A5 emise pentru copiii ce necesita ingrijiri paleative);

 9. 9
  Alte acte

  Alte acte, după caz (acte care atestă calitatea de reprezentent legal, foaie matricolă / adeverinta care atestă înscrierea copilului în unitatea de învatamant etc.

Este utilă această pagină?