Sprijin acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe

Documente necesare completării dosarului pentru legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform HCL 193/15.11.2016

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)
 2. 2
  Certificatul de naștere(Copie)

  Certificatul de naștere (soţului, soţiei, copiilor, dacă este cazul)

 3. 3
  Actul de identitate al soțului/soției(Copie)

  Cartea de identitate (soţului, soţiei)

 4. 4
  Certificatul de căsătorie(Copie)
 5. 5
  Declarație pe proprie răspundere(Copie)

  Declarația solicitantului autentificată la notariat, pe proprie raspundere

  Conţinut: nu am avut sau nu dețin în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii de locuințe proprietate personală, atât în Timişoara, cât şi în alte localităţi

  (ambii soţi)

 6. 6
  Adeverinţă de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor(Copie)

  Adeverinţă de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu data de la care are domiciliul stabil în Municipiul Timişoara, excepţie făcând persoanele născute în Timişoara

 7. 7
  Acte de studii(Copie)

  Actele de studii ale solicitantului inclusiv master dacă este cazul (ambii soţi)

 8. 8
  Extras de Carte Funciară sau contract de închiriere(Copie)

  Extras de Carte Funciară sau contract de închiriere al solicitantului sau după caz a părinţilor sau a proprietarului la care domiciliază

 9. 9
  Extras de cont(Copie)

  Extras de cont cu economiile personale(depozit bancar pe numele titularului soţului/soţiei sau părinţilor, de minim 40000 lei sau echivalentul în valută, condiţie ce trebuie îndeplinită şi la data atribuirii efective a terenului)

 10. 10
  Certificat încadrare în grad de handicap(Copie)

  Certificat beneficiar al prevederilor Legii nr.341/2004 (dacă este cazul)

Este utilă această pagină?