Transcrierea unui loc de veci

Documente şi informaţii

Informaţii

Conform Legii nr. 102/2014, articolul 18, aliniatul (2):

„La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul are drept de preempţiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempţiune moştenitorul legal sau după caz testamentar.”

Documentele necesare pot fi depuse şi de un împuternicit al moştenitorului/moştenitorilor, acesta având o împuternicire scrisă de moştenitor. Răspunsul se va trimite la adresa menţionată în solicitarea scrisă.

Documentele se depun la sediul din Bulevardul 3 August nr. 17 după următorul program:

Luni - Joi : 8:00 – 15:00
Vineri: 8:00 – 12:30
 
Telefon: 0256 433 211

Selecție caz

Pe acest loc de veci este edificată o capelă?

Documente necesare

 1. 1
  Solicitare de transcriere a locului de veci(Original)

  Solicitare de transcriere a locului de veci, scrisă şi semnată de moştenitorul legal sau după caz testamentar, care solicită transcrierea concesiunii

 2. 2
  Ultimul act de concesiune a locului de veci(Copie)
 3. 3
  Certificatul de moştenitor/legatar(Copie)

  Certificatul de moştenitor/legatar sau certificat de calitate de moştenitor/legetar după defunctul concesionar

 4. 4
  Cartea de identitate a moştenitorului/moştenitorilor(Copie)

Este utilă această pagină?