Reguli privind stabilirea reşedinţei

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:
a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Acte necesare

  1. cerere tip; se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006
  2. actul  de identitate al solicitantului, în original;
  3. certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani, original şi copie;
  4. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie – pentru detalii accesaţi acest link;
  5. actul de identitate al găzduitorului (proprietarul locuinței / uzufructuarul), dacă este cazul. 

Stabilirea reşedinței în locuri de cazare în comun

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinței în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituții de ocrotire şi protecție socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței, destinată găzduitorului, se menționează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administrației.

Studenții cazați în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor.

Depunerea cererii pentru persoana netransportabilă

Având în vedere prevederile art. 51 din H.G. 1375/2006, vă informăm faptul că aveţi posibilitatea să solicitaţi deplasarea unui funcţionar de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara în vederea preluării cererii / imaginii cu camera mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, prezentând în susţinerea cererii o dovadă medicală.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitate de a se deplasa se va face printr-un document justificativ, respectiv:

 – adeverinţă de la medicul de familie / specialist din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa (cu dată recentă);
 – certificat de încadrare în grad de handicap;
 – bilet de externare din spital (cu dată recentă).

Solicitările vor fi făcute în scris de către aparţinătorii persoanelor mai sus menţionate, prin completarea formularului care poate fi descărcat aici. Solicitanţii sunt rugaţi să lase un număr de telefon la care vor fi contactaţi în vederea programării deplasării.

Solicitarea de deplasare se va depune împreună cu documentele necesare stabilirii reşedinţei.

Facem precizarea că accesarea acestui serviciu nu implică niciun fel de costuri din partea petenţilor.

Cererea pentru stabilirea reşedinţei pentru persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitarăpe baza adresei scrise a instituţiei sanitare, datată, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta; precum şi a celorlalte documente necesare stabilirii reşedinţei, în funcţie de situaţie.

Preluarea cererii, a documentelor necesare şi a imaginii persoanei care solicită stabilirea reşedinţei se realizează la sediul instituţiei sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află instituţia respectivă.

Actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere. (art. 78ˆ1 din H.G. nr. 1375/2006)

Lucrătorul de evidenţă a persoanelor se poate deplasa în vederea preluării cererii / înmânării actelor de identitate a persoanelor netransportabile numai în raza de competenţă teritorială a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, respectiv la unităţile sanitare din raza de competenţă, în cazul persoanelor internate.