Solicitare vizare plan de încadrare în tarla sau plan parcelar şi tabel parcelar de către Comisia de Fond Funciar/Primar

Notă

Cererea NU se supune aprobării tacite.

Documente necesare

  1. 1
    Documentaţie topo cadastrală

     întocmită conform Ordinului nr. 700/2014.

Este utilă această pagină?