Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 699/2023
  privind majorarea cu 400%, începând cu anul 2024, a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Timişoara Piața TRAIAN, nr. 6, ca urmare a…
 • HCL 549/2023
  Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilui situat în Timișoara, Bulevardul Regele Carol…
 • HCL 543/2023
  Privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024, a cheltuielilor estimate aferente proiectului 'Imbunătăţirea eficienţei…
 • HCL 538/2023
  privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului „Reabilitare constructii, intalatii clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu ' Cod SMIS 2014+: 129105 (POR…
 • HCL 533/2023
  Privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr…
 • HCL 531/2023
  Privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile…
 • HCL 524/2023
  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici…
 • HCL 523/2023
  privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str. Cosminului nr.42 – POR…
 • HCL 520/2023
  privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str. Muzicescu nr.14”, cod SMIS 134130 – POR 2014…
 • HCL 519/2023
  privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea”, cod SMIS 125504 – POR 2014-2020, până la data de 31.12…
 • HCL 375/2023
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/13.10.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de…
 • HCL 374/2023
  Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/10.05.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare îmbunătățirii…
 • HCL 700/2022
  Privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Timişoara, str. Matei Corvin, nr. 2, ca urmare…
 • HCL 694/2022
  Privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Timişoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 5, ca urmare…
 • HCL 634/2022
  privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E, PARCAJE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. Stuparilor nr. 6, CF nr. 445880 Timişoara…
 • HCL 632/2022
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona rezidențială”, str. Bujorilor nr. 89, Timișoara
 • HCL 606/2022
  Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic si a Devizului General pentru “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri…
 • HCL 601/2022
  Privind însușirea de către Consiliul Local a Procesului Verbal nr. 8/23.11.2022 al Comisiei de negociere cu terții cu privire la constatarea…
 • HCL 599/2022
  Privind schimbarea destinației imobilului compus din construcții și teren situat în Timișoara, str. Flacăra nr. 63, înscris în CF . 400832 Ghiroda , CF vechi nr…
 • HCL 457/2022
  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta unifamiliala și anexa gospodareasca”, str. Gradinarilor, nr. 34, Timisoara, CF 4417016
 • Este utilă această pagină?